Home

lost organisatievraagstukken op bij lokale besturen en overheidsorganisaties

Seminaries in de kijker

Dit najaar organiseren CC Consult en Probis Consult twee inspirerende seminaries voor beleidsverantwoordelijken, directeurs en stafmedewerkers van lokale besturen.

1. Intergemeentelijke samenwerking of fusie?

Dit seminarie vindt plaats op 3 december in Aalter en op 10 december in Geel, telkens van 09.00 – 12.00 uur.

Klik hier voor alle info.

2. Toekomst van welzijns- en zorgdienstverlening in lokale besturen.

Dit seminarie bestaat uit twee delen (voor- en namiddag) en vindt plaats op 13 december in Aalter.

Klik hier voor alle info.

Meer dan 100 gemeenten

Via onze online tool “Vergelijk je gemeente” vergelijk je eenvoudig jouw personeelsbezetting met deze van meer dan 100 gemeenten en steden.

Via een overzicht van de belangrijkste kerngetallen van de verschillende beleidsdomeinen benchmark je zelf eenvoudig dienst per dienst.

Ontdek het zelf op www.vergelijkjegemeente.be