Home

lost organisatievraagstukken op bij lokale besturen en overheidsorganisaties

Meer dan 100 gemeenten

Via onze online tool “Vergelijk je gemeente” vergelijk je eenvoudig jouw personeelsbezetting met deze van meer dan 100 gemeenten en steden.

Via een overzicht van de belangrijkste kerngetallen van de verschillende beleidsdomeinen benchmark je zelf eenvoudig dienst per dienst.

Ontdek het zelf op www.vergelijkjegemeente.be