Beweging in het sociale woonlandschap: van woonactor tot woonmaatschappij (deel 2)

17 december 2020

In de vorige nieuwsbrief (lees hier deel 1) kon u het reeds lezen: het sociale woonlandschap staat voor grote veranderingen. Vlaanderen wordt binnenkort opgedeeld in verschillende werkingsgebieden waarin slechts één woonactor per gemeente actief zal zijn. Deze woonactor is hét aanspreekpunt voor kandidaat-huurders, lokale besturen en andere belanghebbenden. U kon reeds nalezen hoe werkingsgebieden best tot stand komen. Maar daar blijft het natuurlijk niet bij … . Benieuwd wat de volgende stappen zijn? U komt het te weten in deze nieuwsbrief!

Werkingsgebied: check! En daarna?

Eenmaal de werkingsgebieden definitief vastliggen, zijn de woonactoren zelf aan zet. Het samenbrengen van de expertises van sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren moet ervoor zorgen dat er meer gebouwd kan worden, dat de kwaliteit verbetert en dat de goede praktijken inzake begeleiding van een sociaal verhuurkantoor een grotere ‘weerklank’ krijgt binnen de nieuwe woonmaatschappij. Heel concreet wil Vlaanderen door deze hervorming meer aandacht creëren voor het klantgericht werken (één aanspreekpunt), een efficiënt patrimoniumbeheer en –beleid en een goede maatschappelijke begeleiding.

Deze hele operatie is uiteraard gemakkelijker gezegd dan gedaan. Huisvestingsmaatschappijen die recent gefusioneerd zijn om een patrimonium van 1000 woningen te bekomen, zullen dit zeker en vast kunnen beamen. Deze evolutie heeft immers nogmaals bevestigd dat fusioneren meer met zich meebrengt dan een louter technische/juridische hervorming: het betekent het samenbrengen, afstemmen en integreren van verschillende organisatieculturen, beleidsvisies, werkmethodieken en meer.

Los van de uitdagingen van een “klassieke” fusie wordt de aankomende hervorming van het woonlandschap nog complexer. Waarom precies?

  • Deze oefening is meer dan een fusiebeweging: bestaande organisaties zullen wellicht ook moeten splitsen indien ze over meerdere regio’s of werkingsgebieden actief zijn;
  • Huisvestingsmaatschappijen die de eventuele recente fusie nog volop aan het verteren zijn, staat een nieuwe reorganisatie te wachten;
  • Actoren met een verschillende insteek of werking op vlak van sociaal wonen (sociale huisvestingsmaatschappijen versus sociale verhuurkantoren) worden samengebracht in één organisatie;
  • Het patrimonium, de huurcontracten, de medewerkers en alle zaken betrokken bij een huisvestingsmaatschappij/verhuurkantoor moeten worden overgedragen naar de nieuwe woonmaatschappij en dit binnen een periode van vijf jaar;
  • … .

Ondanks de mooie beleidsintenties is het duidelijk dat woonactoren een heuse uitdaging te wachten staat. Goed begonnen is hierbij écht wel half gewonnen: een doordachte, weloverwogen voorbereiding met voldoende draagvlak en betrokkenheid van alle medewerkers en stakeholders, gecombineerd met een projectmatige aanpak en afgebakende prioriteringen zijn cruciaal om een bestendigde samenwerking te creëren die leidt tot een nieuwe, moderne en professionele woonmaatschappij.

CC Consult begeleidt u graag in iedere stap van dit traject. Als externe partner en expert in fusie- en verandermanagement, met reeds heel wat ervaring in de ondersteuning van sociale woonactoren, komt CC Consult naar voren als de geknipte speler op de markt voor de grootste oefening inzake woonbeleid binnen deze legislatuur. Neem gerust vrijblijvend contact op met Nick Mestdagh (NickMestdagh@ccconsult.Be of Veerle Bogaert (VeerleBogaert@ccconsult.Be) voor meer informatie.

Waarom kiest u voor CC Consult?

Wij onderscheiden ons door onze specifieke sectorkennis en onze praktijkgerichte aanpak. Onze adviezen zijn gebaseerd op beproefde modellen, maar wij garanderen de praktische toepasbaarheid. Dit bewijzen wij bijvoorbeeld via ons interim-management.
CC Consult bestaat uit een team van organisatie- en HRM-specialisten, die hun deskundigheid getoetst hebben aan concrete ervaring in de (semi-)publieke sector. U spreekt dus met mensen die de publieke sector door en door kennen en die u dankzij deze kennis en ervaring snel oplossingen en advies kunnen aanreiken.

Bij onze managementopdrachten zetten we hooggekwalificeerde interim-managers in voor specifieke functies bij de overheid. De manager wordt bijgestaan door een supervisor die ook inhoudelijk meevolgt. Onze managers onderhouden hun kennis via intervisie met collega's en permanente bijscholing.

Contacteer ons