Case: Isabelle ging aan de slag als interimdirecteur stadsontwikkeling in Wetteren

10 november 2022

Wij klopten even aan bij onze interimmanager Isabelle Ollevier om te luisteren naar hoe zij het stelde in haar eerste opdracht als departementsdirecteur stadsontwikkeling in de gemeente Wetteren. Geniet mee van haar eerste ervaringen in haar nieuwe functie.

Kan je even schetsen wie je bent en wat je al deed in je professionele loopbaan?

Bij het begin van mijn loopbaan was ik vooral actief in accounting en fiscaliteit. In 2008 gooide ik het over een volledig andere boeg en werd ik OCMW secretaris in een lokaal bestuur. In 2019 werd ik algemeen directeur van een Zorgbedrijf.
Ik heb dit jaar de beslissing genomen om aan de slag te gaan als zelfstandig interimmanager en consultant en ben alvast zeer tevreden met mijn beslissing.

“Als leidinggevende geef ik de medewerkers tools om hen te ondersteunen en gemotiveerd te werken. Dit leidt tot een hogere productiviteit en vooral meer werkvreugde. Mijn coachende functie is dus heel boeiend en elke dag een uitdaging!”

Blij dat te horen! Waar liggen je sterktes, Isabelle?

Bovenal ben ik een peoplemanager, een coachende leidinggevende. Verantwoordelijkheid geven aan medewerkers, ongeacht in welke functie, betekent ownership stimuleren. Door de medewerkers hier volop te ondersteunen maakt dat je als coachende leidinggevende hen de tools geeft om gemotiveerd aan het werk te zijn, wat leidt tot een hogere productiviteit en vooral meer werkvreugde. Leidinggevende zijn is dus eigenlijk heel boeiend en elke dag een uitdaging!

Isabelle Ollevier
Isabelle Ollevier

Hoe ben je bij CC Consult terechtgekomen?

Tijdens mijn loopbaan als algemeen directeur werkten we als organisatie samen met Probis onder andere voor de opmaak van de omgevingsanalyse naar aanloop van een nieuwe meerjarenplanning.
We deden ook beroep op CC Select tijdens aanwervingsprocedures en hadden een traject opgestart met CC Consult rond organisatiebeheersing.

Gemeentehuis Wetteren
Gemeentehuis Wetteren

We zijn blij dat je voor ons koos! Welke opdracht doe je momenteel?

Mijn opdracht bestaat er vooral in om een klankbord te zijn voor de teamcoaches en hen te coachen, ook in terugkoppeling naar de politiek. Ik maak ook deel uit van het managementteam. Dat laatste is belangrijk omdat je als interimmanager dan wel volledig meegenomen wordt in het grotere verhaal. Op die manier kan ik ook zeker een meerwaarde zijn op het strategisch vlak en organisatiebreed denken.

Hoe ervaar je de organisatie op vandaag?

Wetteren is een organisatie waarbij de medewerkers en het bestuur je onmiddellijk meenemen in hun verhaal. Een organisatie die ook open staat om te horen hoe bepaalde zaken elders worden aangepakt en hieruit ook willen leren. Door deze openheid ben je als interimmanager onmiddellijk oplossingsgericht mee aan het denken en denk je vooral ook organisatiebreed.

Je amuseert je dus, leuk! Hoe ga jij te werk? Wat wil je bereiken?

Bij de opstart ben ik in gesprek gegaan met de teamcoaches. Deze overlegmomenten hadden steeds drie belangrijke onderdelen waarbij ik vooreerst de teamcoach aan het woord liet. Dit was vooral om zicht te krijgen op wat goed loopt in het team, minder goed en wat de aspecten zijn waar er dringend werk moet van gemaakt worden. Vervolgens koppel ik terug naar de doelstellingen en acties in de meerjarenplanning en vooral dan naar de haalbaarheid en de prioritisering. Een derde onderdeel betreft de formulering en concretisering van de samenwerking met de teamcoach. Op welk vlak kan ik voor de teamcoach zeker een meerwaarde betekenen en waar willen we samen naar toe werken.

Benieuwd wat Probis – CC Consult op vlak van interimmanagement kan betekenen voor jouw organisatie?
Neem contact op met Jiel Buffel per e-mail via jielbuffel@ccconsult.be, of telefonisch via 0494 41 60 49.

Waarom kiest u voor CC Consult?

Wij onderscheiden ons door onze specifieke sectorkennis en onze praktijkgerichte aanpak. Onze adviezen zijn gebaseerd op beproefde modellen, maar wij garanderen de praktische toepasbaarheid. Dit bewijzen wij bijvoorbeeld via ons interim-management.
CC Consult bestaat uit een team van organisatie- en HRM-specialisten, die hun deskundigheid getoetst hebben aan concrete ervaring in de (semi-)publieke sector. U spreekt dus met mensen die de publieke sector door en door kennen en die u dankzij deze kennis en ervaring snel oplossingen en advies kunnen aanreiken.

Bij onze managementopdrachten zetten we hooggekwalificeerde interim-managers in voor specifieke functies bij de overheid. De manager wordt bijgestaan door een supervisor die ook inhoudelijk meevolgt. Onze managers onderhouden hun kennis via intervisie met collega's en permanente bijscholing.

Contacteer ons