Een klare kijk op thuiswerk

21 december 2020

Na het webinar over thuiswerk, dat wij onlangs met Public Minds en Jurplus organiseerden, stelden de kijkers een aantal interessante vragen over thuiswerk. Wij verzamelden alvast enkele vragen en antwoorden.

Hoe kan je als leidinggevende het evenwicht bewaren tussen het stellen van (resultaats)verwachtingen enerzijds, en het vermijden van overdreven controle anderzijds?

Leidinggeven op afstand is de ideale voedingsbodem om te leren controle houden door los te laten. Als “remote leader” moet je nu eenmaal meer uitgaan van de output van medewerkers omdat je niet altijd zicht hebt op het creatieproces. Gelukkig toont onderzoek aan dat die vrijheid voor medewerkers hun productiviteit en innovativiteit alleen maar vergroot.

Loslaten loont dus, maar wordt natuurlijk gedaan vanuit een gedragen kader om stuurloosheid te voorkomen. Er moeten met andere woorden duidelijke afspraken zijn, zodat elke medewerker in elke rol weet wat er van hem of haar verwacht wordt. En wat niét.

Open communicatie is het beste uitgangspunt: bespreek met je team hoe zij het werken van thuis ervaren. Welke voordelen geeft het? En wat zijn de valkuilen? Wat hebben zij nodig van hun leidinggevende? Ga ook in gesprek over de verwachtingen die jij als leidinggevende hebt. Bekijk samen hoe je die verwachtingen kan inkleuren en welke tools jullie nodig hebben voor de opvolging van die doelstellingen. Op die manier krijgt controle en andere invulling en wordt het niet als controlerend ervaren. Je kan als leidinggevende vinger aan de pols houden en de medewerkers weten tijdig hoe ze ondersteuning kunnen vragen als het dreigt mis te lopen.

Hoe ga je nu concreet aan de slag? Deze vier stappen bieden de beste garantie op succes.

  1. Analyseer en inventariseer: spreek met je team. Wat leeft er? Welke doelstellingen streven we na? Zijn er zaken die onder druk komen te staan en hoe gaan wij daarmee om? Etc.  Wees gerust inventief: bespreek het in groep, of laat hen individueel een aantal vragen voorbereiden,  bespreek het met elke medewerker apart, of… pak het aan op maat van je team!
  2. Balanseer en oriënteer: zet de richting waar je heen wil uit en formuleer concrete acties om er te geraken.
  3. Implementeer: voer de acties (samen!) uit
  4. Evalueer: maak duidelijke afspraken over wanneer je samen de nieuwe werkwijze evalueert en plan die meteen. Stuur bij waar nodig en plan nog eens een moment in om samen te kijken of het loopt zoals gewenst.

Via welke best practices kan ik telewerk in onze organisatie het best organiseren?

Op https://www.werkbaarwerk.be/werkbaarwerk/telewerken vindt u heel wat handige tips & tricks.

Op de website van Public Minds vindt u trouwens nog steeds de resultaten van het thuiswerkonderzoek dat in het voorjaar van 2020 werd uitgevoerd. Klik hier voor de resultaten.

Jurplus verzamelde intussen de antwoorden op een aantal interessante juridische vragen over thuiswerk. Lees het hier.

 

Waarom kiest u voor CC Consult?

Wij onderscheiden ons door onze specifieke sectorkennis en onze praktijkgerichte aanpak. Onze adviezen zijn gebaseerd op beproefde modellen, maar wij garanderen de praktische toepasbaarheid. Dit bewijzen wij bijvoorbeeld via ons interim-management.
CC Consult bestaat uit een team van organisatie- en HRM-specialisten, die hun deskundigheid getoetst hebben aan concrete ervaring in de (semi-)publieke sector. U spreekt dus met mensen die de publieke sector door en door kennen en die u dankzij deze kennis en ervaring snel oplossingen en advies kunnen aanreiken.

Bij onze managementopdrachten zetten we hooggekwalificeerde interim-managers in voor specifieke functies bij de overheid. De manager wordt bijgestaan door een supervisor die ook inhoudelijk meevolgt. Onze managers onderhouden hun kennis via intervisie met collega's en permanente bijscholing.

Contacteer ons