Functiebeschrijvingen decretale graden

28 oktober 2020

Maak een functiebeschrijving die de inzet en het engagement van élke algemeen en financieel directeur in een lokaal bestuur weerspiegelt!” Met deze duidelijke en boeiende opdracht van Exello en Vlofin op zak, ging CC Consult aan de slag.

In het voorjaar van 2020 organiseerde CC Consult drie werkgroepen met een vertegenwoordiging van algemeen en financieel directeurs. In onze kantoren in Geel en Aalter gingen de eerste twee werkgroepen simultaan door. Het afstandswerken, waar we sinds maart 2020 toe verplicht waren, doorkruiste onze derde werkgroep maar gaf ons de unieke kans om decretale graden aan de oostelijke en westelijke kant van Vlaanderen samen te brengen in een finale, digitale sessie.

Hoewel het decretaal aspect van de functie identiek is over heel Vlaanderen, leverden onze werkgroepen een pertinent debat op over de manier waarop een directeur de functie kan invullen op strategisch, tactisch en operationeel vlak. Dit kan immers verschillen naargelang de grootte van het bestuur, maar ook de politieke, bestuurlijke en ambtelijke context waarin hij/zij gesitueerd is. Geen sinecure om dit in een functiebeschrijving te vervatten.

Ook over de algemene format, opzet en het doel van een functiebeschrijving werd er grondig gedebatteerd. Want hoe krijgen we het alomvattende, inspirerende, motiverende en verbindende karakter van een decretale graad weergegeven in een document waarin traditioneel vooral kernresultaten en competenties zijn omschreven?

 

Het resultaat?

Ons traject leverde per decretale graad twee versies op: enerzijds een tekstuele versie waarin een enthousiasmerende en inspirerende kijk wordt gegeven op de decretale functie als een lokaal engagement. Anderzijds een uitgebreide versie, waarin de parameters die leiden tot de lokale verschillen van de functiebeschrijving worden opgenomen, samen met de klassieke opbouw van kernresultaten (opgedeeld in strategische, tactische en operationele componenten) en competenties.

De functiebeschrijvingen staan vanaf nu te uwer beschikking! Pas het model aan naar uw lokale situatie en laat het een inspiratie zijn voor uw eigen HR-beleid en competentiesysteem.

Benieuwd naar het resultaat? Neem dan snel even een kijkje via de linken hieronder:

Wij danken onze partners van Exello.net en Vlofin en wensen hen veel succes!

Projectmedewerkers van CC Consult: Chris De Bock, Sven Goossens, Charlotte Auwers, Freya Schreurs en Michelle Rommelaere.

Waarom kiest u voor CC Consult?

Wij onderscheiden ons door onze specifieke sectorkennis en onze praktijkgerichte aanpak. Onze adviezen zijn gebaseerd op beproefde modellen, maar wij garanderen de praktische toepasbaarheid. Dit bewijzen wij bijvoorbeeld via ons interim-management.
CC Consult bestaat uit een team van organisatie- en HRM-specialisten, die hun deskundigheid getoetst hebben aan concrete ervaring in de (semi-)publieke sector. U spreekt dus met mensen die de publieke sector door en door kennen en die u dankzij deze kennis en ervaring snel oplossingen en advies kunnen aanreiken.

Bij onze managementopdrachten zetten we hooggekwalificeerde interim-managers in voor specifieke functies bij de overheid. De manager wordt bijgestaan door een supervisor die ook inhoudelijk meevolgt. Onze managers onderhouden hun kennis via intervisie met collega's en permanente bijscholing.

Contacteer ons