(Gratis) Webinars: Fusie en regionalisering

17 november 2020

Het verder versterken van het lokale bestuursniveau en het verhogen van de bestuurskracht vormt de hoeksteen van het beleid van de Vlaamse regering. Dit vertaalt zich concreet in enkele bestuursvormen die deze versterking moeten mogelijk maken: de vrijwillige fusies, de intergemeentelijke samenwerking en de regionalisering van lokale samenwerking (regiovorming).

Maar hoe maakt u als lokaal bestuur de weloverwogen keuze tussen samenwerken of fusioneren? En eenmaal de keuze is gemaakt: welke operationele impact kan u verwachten op niveau van de eigen organisatie en de nieuwe entiteit en hoe kan u zich voorbereiden op een gestroomlijnde transitie?

CC Consult ondersteunt u in 2  gratis webinars met een afwegingskader en praktijkinzichten!

‘Samen sterk’ op lokaal niveau: fusie, samenwerking of regiovorming – Wat betekent het en hoe kies ik de juiste vorm?

Heel wat steden en gemeenten zijn op zoek naar hoe ze hun bestuurskracht kunnen versterken en welke vorm van samenwerking geknipt is voor hun bestuur. In deze webinar gaan we dieper in op de diverse samenwerkingsvormen en belichten we vanuit academisch en praktisch standpunt enkele ervaringen, vaststellingen en voor- en nadelen die mee uw beslissing en keuze kunnen onderbouwen. We bieden theoretische kaders en praktijkinzichten die u kan meenemen in de eigen denkoefening.

In deze webinar krijgt u o.a. antwoord op volgende elementen:

  • Waarom samenwerken meer dan ooit actueel is.
  • Stand van zaken m.b.t. de samenwerkingsvormen
  • Wat heeft de laatste fusiegolf ons geleerd?
  • Regiovorming: case gemeenteregio ‘Neteland’: sterk door samenwerking.
  • Vragen en slotbeschouwing.

In deze webinar delen Mandus Faingnaert en Luc De Bock (adviseurs CC Consult) samen met Lieven Janssens (burgemeester van Vorselaar, voorzitter van het samenwerkingsverband Neteland en Bijzonder Academisch Personeel aan de Universiteit Antwerpen) en Robbe van Hoof (wetenschappelijk medewerker aan het Instituut voor de Overheid) hun kennis en inzichten met jullie.

Wanneer?
Woensdag 9 december van 13u30 tot 14u45.

Voor wie?

Dit webinar is bedoeld voor het management en de mandatarissen van lokale besturen die op zoek zijn naar praktische kennis en handvaten om hun bovenlokale samenwerking vorm te geven.

Van een autonoom lokaal bestuur naar samenwerking of fusie: stappenplan voor een gestroomlijnde transitie!

Het uitwerken van een samenwerking is een strategisch veranderingsproject. Het is een complex traject dat een breed draagvlak (zowel van de administratie als van de politiek) nodig heeft. Een dergelijk project op de sporen krijgen en houden heeft vooral coördinatie, sturing en daadkracht nodig.

In deze webinar belichten we de praktische zijde van een samenwerking of fusie. Eens een keuze voor nieuwe bestuursvorm is gemaakt, moeten we een gefaseerd stappenplan doorlopen om deze nieuwe bestuursvormen uit te rollen. Vanuit een gedeelde visie op samenwerking werken we aan de nieuwe samenwerkingsvorm.

Structuren, processen, IT, infrastructuur, medewerkers… alle bouwstenen van een succesvolle organisatie worden geïmpacteerd en moeten worden hertekend.  We gaan in deze webinar in op het belang van verander- en projectmanagement en kritische succesfactoren zoals communicatie, betrokkenheid en weerstand bij medewerkers. Via tips & tricks loodsen we jullie doorheen dit veranderingstraject.

Wanneer?
Woensdag 16 december van 10u tot 11u.

Voor wie?

Dit webinar is bedoeld voor algemeen directeurs, leden van het managementteam en stafmedewerkers van het lokaal bestuur die op zoek zijn naar praktische kennis en handvaten om hun bovenlokale samenwerking vorm te geven.

In deze webinar delen onze adviseurs Mandus FaingnaertYoeri Lecocq en Michelle Rommelaere hun kennis en inzichten met jullie.

Waarom kiest u voor CC Consult?

Wij onderscheiden ons door onze specifieke sectorkennis en onze praktijkgerichte aanpak. Onze adviezen zijn gebaseerd op beproefde modellen, maar wij garanderen de praktische toepasbaarheid. Dit bewijzen wij bijvoorbeeld via ons interim-management.
CC Consult bestaat uit een team van organisatie- en HRM-specialisten, die hun deskundigheid getoetst hebben aan concrete ervaring in de (semi-)publieke sector. U spreekt dus met mensen die de publieke sector door en door kennen en die u dankzij deze kennis en ervaring snel oplossingen en advies kunnen aanreiken.

Bij onze managementopdrachten zetten we hooggekwalificeerde interim-managers in voor specifieke functies bij de overheid. De manager wordt bijgestaan door een supervisor die ook inhoudelijk meevolgt. Onze managers onderhouden hun kennis via intervisie met collega's en permanente bijscholing.

Contacteer ons