Onze interim manager Annick Van Herwegen aan de slag als Afdelingshoofd Leven in Hoeilaart

30 juni 2022

We klopten even aan bij onze collega en interim manager Annick Van Herwegen om te luisteren hoe zij het stelde in haar eerste opdracht. Begin april startte zij als Afdelingshoofd Leven in de gemeente Hoeilaart. Wij waren heel benieuwd om te horen hoe ze haar recente overstap had beleefd en wat haar eerste indrukken zijn van het “interim-management-leven”.

Dag Annick, vertel eens. Hoe ben jij in de wereld van interim management terechtgekomen?

Sinds april 2022 ben ik zelfstandige en dat was meteen ook de start van mijn eerste opdracht voor Probis Group | CC Consult. Dit binnen het lokaal bestuur Hoeilaart. Via Poolstok was men hier op zoek naar een interim-afdelingshoofd Leven. Jammer genoeg is het afdelingshoofd dat ik vervang langdurig uitgevallen wegens ziekte en er is nood aan aansturing van het team.

Wat houdt deze opdracht dan in?

De afdeling Leven is een team van 16 medewerkers die werken binnen de beleidsdomeinen bibliotheek, cultuur, evenementen, jeugd, lokale economie, onderwijs, ontwikkelingssamenwerking, sport, toerisme en vrije tijd. Een heel uitgebreid maar boeiend takenpakket! Omdat het team al een tijdje zonder aansturing zat, ligt mijn opdracht in het opnieuw scheppen van kader en structuur en zorgen dat de verwachte resultaten ook effectief gehaald worden.

Uitdagend! Hoe heb je dit aangepakt?

Na de kennismakingsgesprekken met medewerkers, bestuur en stakeholders binnen de administratie, kreeg ik een duidelijk beeld. Ik kon dan ook de analyse maken van de noden en behoeften en een plan van aanpak voorleggen. Ondertussen is er groen licht om hiermee aan de slag te gaan. Daarnaast ligt mijn focus eveneens op het coachen van de medewerkers. Als externe consultant ben ik hier met open armen ontvangen. Men was blij met mijn komst en ik voelde me vanaf de eerste dag enorm welkom. Ik word hier zeker niet gezien als een externe maar wel als collega, en dat is een zeer fijn gevoel.

Het was voor jou ook een grote stap. Het vertrouwde nest verlaten. Hoe kijk je er op terug?

Hoewel ik eigenlijk altijd voor dezelfde werkgever heb gewerkt (OCMW en Zorgbedrijf Antwerpen), heb ik de afgelopen 26 jaren zeer afwisselende zaken kunnen doen. Ik hou van een uitdaging, van nieuwe dingen leren en mezelf ontwikkelen. Kansen die ik gaandeweg ben tegengekomen en die ik steeds omarmd heb.

Je hebt inderdaad enorm veel verschillende zaken gedaan. Schets je eens kort je carrièrepad?

Met een basisopleiding maatschappelijk werk, startte ik in de jaren 90 binnen het sociaal centrum in Deurne, bij het Antwerpse Sportpaleis. Ik leerde de wereld kennen en kwam in contact met heel wat problematieken. Na enkele jaren kreeg ik de kans om projectmedewerker en beleidsondersteuner te worden. Het uitbouwen van arbeidsbegeleiding, intake, klachtenmanagement, sociale kruidenier, sociaal huis,… zijn enkele van de projecten die ik kon realiseren. Uiteraard doe je dit niet alleen en is het de samenwerking met veel interne en externe collega’s die maken dat een project succesvol wordt. En soms moet ook het geluk even aan je zijde staan door als je bijvoorbeeld een financieel tekort hebt, net iemand te ontmoeten die bereid is om een legaat te schenken.

Als projectleider stuur je een projectgroep aan maar je bent geen direct leidinggevende en het kriebelde om dit op te nemen. Na een selectieprocedure, werd ik afdelingshoofd thuiszorg en leerde ik de werking van de poetshulp en gezinszorg kennen. Net op het moment dat de dienstencheques in Vlaanderen ingevoerd werden dus een zeer boeiende periode. Dik twee jaar later bood zich een nieuwe opportuniteit aan: de voormalige HR-directeur wilde een HR-partner-werking uitbouwen en dit klonk als muziek in de oren. Mijn projectmatige aanpak kwam goed van pas om deze nieuwe werking te introduceren en uit te bouwen, als leidinggevende kon ik een nieuw team aansturen en doen groeien. De HR-wereld bleek ontzettend boeiend en ik kreeg de kans om bij Antwerp Management School een eenjarige masteropleiding Human Resource Management te volgen. Uiteindelijk ben ik meer dan tien jaar als HR-manager aan de slag geweest.

Eind 2019 besliste ik om terug dichter bij de uiteindelijke klanten van het bedrijf te gaan werken en ging ik de uitdaging aan van buurtzorgmanager. Je bent dan binnen een bepaalde buurt in Antwerpen eindverantwoordelijk voor alles wat met de ondersteuning van de senioren te maken heeft. Ik kwam in Berchem terecht en was als buurtzorgmanager verantwoordelijk voor een woonzorgcentrum, een dagverzorgingscentrum, twee dienstencentra met hun aanpalende flats, een strijkatelier en de poetshulp en gezinszorg binnen deze regio. Mijn plan van aanpak werd danig in de war gestuurd door het coronavirus en het waren twee zeer intense maar ook wel mooie jaren.

Met een rugzak vol bagage had ik het gevoel dat het tijd was voor een grote verandering en stapte ik mee in de zaak van mijn man die al langer als consultant aan het werk was.

En hoe ervaar je de grote verandering nu?

Het was een grote stap om te zetten maar ik ben zeer tevreden met de gemaakte keuze. Het geeft een bepaald gevoel van vrijheid om te weten dat je zelf je opdrachten kan kiezen of weigeren. Anderzijds moet je natuurlijk wel met onzekerheid om kunnen want je weet nooit waar je terecht gaat komen, wie je collega’s zijn, welke nieuwe opdracht zich zal aanbieden … Het feit dat ik al in een bestaande vennootschap terecht kon en dat niet alle stappen tot oprichting moesten gezet worden, maakte de sprong ook iets kleiner.

Wij zij alvast blij dat we met jou mogen samenwerken, Annick!

Benieuwd welk boeiend pad de toekomst nog voor me in petto heeft!

Waarom kiest u voor CC Consult?

Wij onderscheiden ons door onze specifieke sectorkennis en onze praktijkgerichte aanpak. Onze adviezen zijn gebaseerd op beproefde modellen, maar wij garanderen de praktische toepasbaarheid. Dit bewijzen wij bijvoorbeeld via ons interim-management.
CC Consult bestaat uit een team van organisatie- en HRM-specialisten, die hun deskundigheid getoetst hebben aan concrete ervaring in de (semi-)publieke sector. U spreekt dus met mensen die de publieke sector door en door kennen en die u dankzij deze kennis en ervaring snel oplossingen en advies kunnen aanreiken.

Bij onze managementopdrachten zetten we hooggekwalificeerde interim-managers in voor specifieke functies bij de overheid. De manager wordt bijgestaan door een supervisor die ook inhoudelijk meevolgt. Onze managers onderhouden hun kennis via intervisie met collega's en permanente bijscholing.

Contacteer ons