Inzicht in sterk jeugdwelzijnswerk – GIGOS vzw & Stad Genk

31 mei 2021

Van dromen en ambities naar duurzaam resultaat

“In een steeds sneller veranderende maatschappij is het van belang om als lokaal bestuur mee te evolueren. De zienswijze en de visie op het jeugdwelzijnswerk in Genk is doorheen de jaren geëvolueerd van een behoeftedekkend vrijetijdsaanbod naar impactvolle werkmethoden die structurele verandering bij jongeren bewerkstelligen. Hiervoor heeft de stad sterke partners nodig die als geen ander kunnen inspelen op de hedendaagse tendensen en noden van onze kinderen, tieners en jongeren.

De voorbije legislatuur werkte het stadsbestuur samen met Gigos vzw voor de organisatie van het jeugdwelzijnswerk in de meest kwetsbare wijken. Ondanks het grote bereik, rezen er meerdere vragen omtrent een performante en toekomstgerichte uitbouw van de vzw. Een sterke partner beschikt over een stevige fundering met een duidelijke missie en visie, een gebalanceerd middelenbeleid, een talentgericht VTO beleid, etc.”

Stad Genk zocht en vond in Probis Group||CC Consult de geschikte partner om hiermee aan de slag te gaan. Hun ervaring met lokale overheden én het brede jeugdwerk waren uiterst belangrijk maar echter niet doorslaggevend. Het team dat de transitie begeleidde was dat wel!
Hilde Haerden
Coördinator Campus O3 / Huis van het Kind Genk

Hoe verliep de samenwerking?

Stad Genk

“Het vertrouwen in het team werd doorheen het traject alleen maar groter. Parallel met de opstart, stak ook de corona-pandemie de kop op. Hierdoor was het een continue zoeken naar alternatieve werkvormen. Het team van Probis Group||CC Consult bleef te alle tijden snel schakelen en paste zich steeds opnieuw aan de situatie aan.

Het enorme draagvlak en geloof in het verandertraject dat Probis Group||CC Consult wist te bewerkstelligen zorgde bij Gigos vzw voor een positieve vibe en een groot samenhorigheidsgevoel. Abstracte processen werden vertaald in concrete acties. De implementatie is er één van alle medewerkers en net dat maakt het afgelegde traject zo waardevol.”

Veel lof voor de professionaliteit van het team van CC Consult. Steeds correct en constructief. Een open dialoog, met steeds met de nodige discretie.
Maarten Luyts
Diensthoofd Jeugd Stad Genk
Foto: www.gigos.be

GIGOS vzw

“Het was een heel intensief en uitdagend traject, dankzij de open en transparante aanpak van CC Consult zijn we hier als organisatie heel sterk uit gekomen. We zijn erin geslaagd om de organisatie binnenstebuiten te keren met betrokkenheid van alle collega’s. Er is dankzij dit project een nieuwe interne dynamiek waarin iedereen opnieuw vertrouwen heeft in zijn eigen werk en onze organisatie.”

In het begin waren onze medewerkers een beetje argwanend en afwachtend. Sven en Carl van CC Consult zijn er op één of andere manier in geslaagd om de juiste snaar te raken.
Bart Soons
Directeur GIGOS vzw

Wat was het resultaat?

Stad Genk

“Het geleverde eindrapport (met alle bijgevoegde documenten) is een houvast voor de volgende jaren. Het is helder geschreven en getuigt van veel kennis en betrokkenheid. Het resulteerde dan ook in een nieuwe convenant tussen stad Genk en Gigos vzw.

De stedelijke stuurgroep was na afronding van het traject dan ook unaniem positief over de kwaliteit en aanpak van Probis Group||CC Consult. Een betere partner kon stad Genk zich niet wensen voor dit traject.”

GIGOS vzw

“De tools die ons aangereikt werden rond organisatieontwikkeling en management zijn zeer praktisch en to-the-point. Van hieruit kunnen we een beleid maken en ook staven. Het heeft ons als organisatie veel vertrouwen en geloofwaardigheid gegeven in onze samenwerking met de stad.

Als je nu ziet waar we geland zijn, beter hadden we eigenlijk niet kunnen wensen.”

Tijdens dit bijzondere traject, in érg bijzondere omstandigheden, stonden vertrouwen en verbinding centraal. Zowel stad Genk als Gigos vzw gaven blijk van een uitzonderlijke gedrevenheid om dit traject tot een goed einde én een nieuw vertrekpunt te brengen. Het belang van de doelgroep stond daarbij steeds voorop.
Carl Lodewyckx, Sven Goossens & Yoeri Lecocq
Projectteam Probis Group||CC Consult

Waarom kiest u voor CC Consult?

Wij onderscheiden ons door onze specifieke sectorkennis en onze praktijkgerichte aanpak. Onze adviezen zijn gebaseerd op beproefde modellen, maar wij garanderen de praktische toepasbaarheid. Dit bewijzen wij bijvoorbeeld via ons interim-management.
CC Consult bestaat uit een team van organisatie- en HRM-specialisten, die hun deskundigheid getoetst hebben aan concrete ervaring in de (semi-)publieke sector. U spreekt dus met mensen die de publieke sector door en door kennen en die u dankzij deze kennis en ervaring snel oplossingen en advies kunnen aanreiken.

Bij onze managementopdrachten zetten we hooggekwalificeerde interim-managers in voor specifieke functies bij de overheid. De manager wordt bijgestaan door een supervisor die ook inhoudelijk meevolgt. Onze managers onderhouden hun kennis via intervisie met collega's en permanente bijscholing.

Contacteer ons