Is uw personeelsdienst klaar voor een toekomstgericht HR-beleid?

12 september 2019

Personeelsbeleid en HRM zijn opnieuw hot topic in de Vlaamse lokale besturen. De samenwerking en de fusie tussen de gemeente en het OCMW vormen vaak een momentum om de personeelsdienst een geactualiseerde rol toe te kennen. Thema’s als duurzame inzetbaarheid, flexibiliteit op vlak van werktijden en verloning, welzijn op het werk … worden steeds belangrijker.

CC Consult laat zien hoe u de tendensen van een personeelsbeheer richting een personeelsbeleid met elkaar kunt verzoenen, en welke impact dit heeft op de manier waarop uw personeelsdienst is georganiseerd.

Terug naar de basis: wat is de rol van de personeelsdienst?

Om de rol van een hedendaagse personeelsdienst te bepalen, keren we even terug naar de basis. Dave Ulrich voert al 30 jaar lang wereldwijd onderzoek naar de evolutie van personeelsdiensten en bakent vier grote rollen af binnen het HR domein:

 1. strategische partner
 2. veranderingsagent
 3. kampioen van de werknemers
 4. administratieve expert

Als strategische partner geeft de personeelsdienst mee vorm aan de visie van het beleid en het management team wat betreft personeelszaken. Bijv. opmaken van een vormingsplan voor medewerkers van het geïntegreerd breed onthaal.

De personeelsdienst kan ook de rol van veranderingsagent opnemen, en mee aan het roer staan van de uiteenlopende veranderingen die een impact hebben op de medewerkers. Bijv. diensten begeleiden bij de implementatie van flexibele werktijden.

Als kampioen van de werknemers waakt de personeelsdienst over het welzijn van de medewerkers en vertegenwoordigt zij hun belangen. Bijv. opvolging plan rond psychosociaal welzijn.

De personeelsdienst heeft een uitgebreide kennis van HR-materie gaande van loonsverwerking tot arbeidswetgeving. De administratieve expert zorgt ervoor dat de personeelsadministratie vlekkeloos functioneert. Bijv. uitvoeren financiële raming van de formatiewijziging.

Van personeelsbeheer naar personeelsbeleid

Traditioneel zetten lokale besturen vroeger, zoals de meeste organisaties, vooral in op personeelsbeheer. Deze aanpak was logisch en voldeed ook aan de noden van gemeente- en OCMW-besturen. Maar de verwachtingen van de burger, de eigen medewerkers én van de hogere overheden liggen vandaag hoger dan pakweg twintig jaar geleden. Bovendien zijn lokale besturen duidelijk volop in beweging en steunen zij hiervoor steeds meer op hun personeelsdienst om hen daarin te adviseren.

We stellen vast dat de rollen van strategische partner en veranderingsagent belangrijker worden. Om hieraan tegemoet te komen zien we in lokale besturen steeds meer dat de klemtoon verschuift van personeelsbeheer (administrator/kampioen) naar personeelsbeleid (partner/veranderingsagent). (zie afbeelding onderaan ‘de verschuiving van Personeelsbeheer naar Personeelsbeleid’)

Hoe kan u deze nieuwe rol realiseren?

Een hedendaagse personeelsdienst beschouwt beheer en beleid als twee zijden van dezelfde munt! Beide zijn essentiële maar niet noodzakelijk gescheiden facetten van een moderne personeelsdienst. Een aantal maatregelen dringt zich op:

 • – Bevraag uw medewerkers naar hun verwachtingen van de personeelsdienst en implementeer deze in uw werking;
 • – Bepaal een missie en visie voor uw personeelsdienst en formuleer doelstellingen en resultaten;
 • – Zorg dat de structuur van uw personeelsdienst aansluit bij deze uitdagingen en doelstellingen. Ontwerp – indien nodig – een vernieuwde structuur voor uw personeelsdienst waarin ook het luik personeelsbeleid voldoende invulling en aandacht krijgt, en waarin het team aan taakspecialisatie kan doen (Bijv. aanstellen coördinator vorming, verantwoordelijke selectie, enz.);
 • – Breng de nodige competenties in de personeelsdienst om HR vorm te geven (o.a. door vorming en bijscholing of aanwerving);
 • – Zorg dat de bezetting van uw personeelsdienst aansluit bij de beleidskeuzes en -uitdagingen;
 • – Durf te investeren (financieel en personeel) in de personeelsdienst als motor van de organisatie in verandering;
 • – Zorg ervoor dat uw organisatie systematisch aandacht schenkt aan personeelsbeleid o.a. door agendering op het managementteam;
 • – Analyseer of digitalisering van taken (Bijv. loonsverwerking, tijdsregistratie … ) in de toekomst ruimte kan bieden om meer in te zetten op beleid i.p.v. beheer;
 • – Start met de uitrol van de essentiële thema’s die een effect hebben op de volledige organisatie: VTO-beleid, competentie- en talentmanagement, feedback- en evaluatie.

Wilt u ook een toekomstgericht personeelsbeleid voeren?

U hoeft dit niet alleen te doen. CC Consult adviseert en begeleidt u graag bij:

 • – het bevragen van uw medewerkers, op een neutrale en deskundige manier
 • – het opstellen van uw HR-missie en visie
 • – de opmaak van uw organisatiestructuur en organigram
 • – het samenstellen van de verschillende competentieprofielen binnen uw organisatie
 • – het opstellen van de optimale personeelsinzet
 • – het optimaliseren van werkprocessen

Neem vrijblijvend contact met ons op. Bel 02 363 15 25 of mail naar info@ccconsult.be.

Download deze pagina in pdf-formaat:
Bent u klaar voor een toekomstgericht HR-beleid

Waarom kiest u voor CC Consult?

Wij onderscheiden ons door onze specifieke sectorkennis en onze praktijkgerichte aanpak. Onze adviezen zijn gebaseerd op beproefde modellen, maar wij garanderen de praktische toepasbaarheid. Dit bewijzen wij bijvoorbeeld via ons interim-management.
CC Consult bestaat uit een team van organisatie- en HRM-specialisten, die hun deskundigheid getoetst hebben aan concrete ervaring in de (semi-)publieke sector. U spreekt dus met mensen die de publieke sector door en door kennen en die u dankzij deze kennis en ervaring snel oplossingen en advies kunnen aanreiken.

Contacteer ons