Op weg naar sterkere lokale besturen, de bestuurskrachtanalyse als fundament.

24 februari 2022

De laatste maanden stellen we een significante toename vast van lokale besturen die hun lokale bestuurskracht objectief willen onderzoeken. Dat deze vraag nu exponentieel toeneemt is helemaal niet toevallig. De lokale besturen ervaren een steeds grotere druk op financiële en personele middelen en de realisatie van het beleidsplan komt steeds vaker onder spanning te staan. Bovendien nadert de deadline voor lokale besturen die op 1 januari 2025 willen fuseren met rasse schreden. De Vlaamse Regering voorziet immers een schuldovername voor besturen die ten laatste op 31 december 2023 de definitieve beslissing tot samenvoeging indienen en voldoen aan de samenvoegingscriteria.
 
Geen tijd meer te verliezen!
 
Wanneer u denkt aan een intensieve samenwerking of een fusie met andere lokale besturen, is de eerste stap in dat traject een bestuurskrachtanalyse. In deze denkoefening leggen we de klemtoon op het inventariseren van de individuele bestuurskracht en het detecteren van de mogelijkheden en gevaren die een potentiële samenwerking of fusie biedt. We objectiveren aan de hand van gesprekken, werkgroepen en data-analyse de opportuniteiten van de samenwerking en brengen ze voor u in kaart. Hierbij focussen we zowel op de financiële, operationele, strategische als personele mogelijkheden van het lokaal bestuur en meten deze capaciteiten aan de hand van wetenschappelijke indicatoren en eigen benchmarkdata. Naast de inventarisatie van uw eigen individuele bestuurskracht, onderzoeken we ook de meerwaarde die een samenwerking of fusie biedt en detecteren we de voor- en nadelen, net als de potentiële partnerkeuze.
 
In de afgelopen maanden mocht CC Consult diverse lokale besturen ondersteunen in bovenstaande zoektocht. Onze pragmatische aanpak, nauwe samenwerking met en betrokkenheid van zowel mandatarissen als administratie, wetenschappelijke methodologie en ruime praktijkervaring in de lokale besturen vormen de succesformule van onze aanpak.

In het najaar van 2021 hebben Ham-Tessenderlo na onze begeleiding en bestuurskrachtanalyse de knoop doorgehakt. Beide colleges beslisten principieel te willen fuseren met elkaar.

Het meten van de eigen bestuurskracht is ook voor uw organisatie een cruciale stap om de slagkracht in de toekomst te verhogen. Het is belangrijk om zo vroeg mogelijk helder te krijgen of een partner je bestuurskracht kan versterken en wat je precies verwacht van je partner(s). Enkel zo kan immers een helder verwachtingspatroon geschetst worden dat de basis kan vormen voor een succesvolle samenwerking of fusie. Heel vaak merken we dat net dat helder krijgen een grote uitdaging is. Heel wat organisaties ervaren wel dat er iets ontbreekt, maar kunnen er niet altijd de vinger op leggen wat precies.
 
Net dát nagaan is één van de speerpunten van een bestuurskrachtanalyse waarin CC Consult uw organisatie daadkrachtig ondersteunt.
Wens je meer informatie over bestuurskrachtanalyses bij CC Consult:
  • In deze video van slechts 3 min zet onze collega Yoeri Lecocq het belangrijkste voor u op een rijtje

 

 

 

 

Waarom kiest u voor CC Consult?

Wij onderscheiden ons door onze specifieke sectorkennis en onze praktijkgerichte aanpak. Onze adviezen zijn gebaseerd op beproefde modellen, maar wij garanderen de praktische toepasbaarheid. Dit bewijzen wij bijvoorbeeld via ons interim-management.
CC Consult bestaat uit een team van organisatie- en HRM-specialisten, die hun deskundigheid getoetst hebben aan concrete ervaring in de (semi-)publieke sector. U spreekt dus met mensen die de publieke sector door en door kennen en die u dankzij deze kennis en ervaring snel oplossingen en advies kunnen aanreiken.

Bij onze managementopdrachten zetten we hooggekwalificeerde interim-managers in voor specifieke functies bij de overheid. De manager wordt bijgestaan door een supervisor die ook inhoudelijk meevolgt. Onze managers onderhouden hun kennis via intervisie met collega's en permanente bijscholing.

Contacteer ons