‘Samen sterk’ op lokaal niveau

10 december 2020

Fusie, samenwerking en regiovorming

Samenwerking, regionalisering en fusie: hoe zit het ook alweer?

Lees hier onze whitepaper.

Meten is weten, ook in het kader van fusie en samenwerking…
Breng uw organisatie in kaart met de unieke tool van CC Consult.

Steden en gemeenten nemen een steeds prominentere rol op in het beantwoorden van maatschappelijke uitdagingen en problemen. De COVID-crisis is hier een zeer tastbaar voorbeeld van. Het oprichten van triagecentra, de uitwerking van een lokale contact tracing, initiatieven rond het versterken van de well-being van de inwoners, … De sterke lokale besturen bewezen eens te meer hun waarde op het terrein. Ze bewezen over een grote veerkracht te beschikken en hadden de wil om oplossingen aan te reiken. De crisis legt anderzijds ook bloot dat de druk op de lokale bestuurskracht alsmaar toeneemt en dat lokale besturen soms tegen de grenzen van haalbaarheid en realiseerbaarheid aanbotsen.

Het lokale bestuursniveau verder versterken en het verhogen van de bestuurskracht vormt dan ook de hoeksteen van het beleid van de Vlaamse regering. Concreet vertaalt zich dit in een palet aan bestuursvormen die deze versterking moeten mogelijk maken: vrijwillige fusies, de intergemeentelijke samenwerking en de regionalisering van lokale samenwerking.

U staat er niet alleen voor!

CC Consult begeleidt u graag in iedere stap van dit traject. Als externe partner en expert in fusie- en verandermanagement, met 30 jaar ervaring in de ondersteuning van lokale besturen, is CC Consult de geknipte partner om met u de grote denkoefening te doen. Neem gerust vrijblijvend contact op met ChrisDeBock@ccconsult.be voor meer informatie.

Wil je meer weten? CC Consult organiseert een gratis webinar op 16 december waarin zowel de politieke als organisatorische realiteit van samenwerking in beeld wordt gebracht en u praktijkinzichten en een praktisch afwegings- en toepassingskader wordt aangeboden. 

* Deze webinar is afgelopen.

Meten is weten, ook in het kader van fusie en samenwerking…

Wanneer u start aan het samenwerkingsvraagstuk van fusies, samenwerking en regionalisering is het handig om op basis van data en onderzoek de vergelijking te maken tussen uw eigen lokaal bestuur en dat van uw partner-besturen. CC Consult heeft een nieuwe tool ontwikkeld die al uw financiële, HR en operationele data in kaart brengt. Deze data kunnen niet enkel dienen om uw organisatie te beheren, beheersen en sturen, maar ook als voorbereiding op samenwerkingsverband of fusie als u wil evolueren naar een grotere entiteit.

Onder het motto ‘meten is weten’, zijn wij al meer dan 15 jaar bezig met het vergelijken, analyseren en onderzoeken van de personeelsbezetting en operationele werking van de lokale besturen. Onze eerste inventarisatie en benchmark dateert van 2007 en nadien volgden een tweetal actualisaties en uitbreidingen. Vandaag zijn we na de laatste oefening van 2016 (zie www.vergelijkjegemeente.be) opnieuw bezig aan een update en uitbreiding van de data. Begin 2021 wordt onze nieuwe monitoringstool en vergelijkingstool voor lokale besturen gelanceerd.

Graag meer informatie? Of wens je een demo over de mogelijkheden voor uw organisatie? 
Contacteer ChrisDeBock@ccconsult.be

Waarom kiest u voor CC Consult?

Wij onderscheiden ons door onze specifieke sectorkennis en onze praktijkgerichte aanpak. Onze adviezen zijn gebaseerd op beproefde modellen, maar wij garanderen de praktische toepasbaarheid. Dit bewijzen wij bijvoorbeeld via ons interim-management.
CC Consult bestaat uit een team van organisatie- en HRM-specialisten, die hun deskundigheid getoetst hebben aan concrete ervaring in de (semi-)publieke sector. U spreekt dus met mensen die de publieke sector door en door kennen en die u dankzij deze kennis en ervaring snel oplossingen en advies kunnen aanreiken.

Bij onze managementopdrachten zetten we hooggekwalificeerde interim-managers in voor specifieke functies bij de overheid. De manager wordt bijgestaan door een supervisor die ook inhoudelijk meevolgt. Onze managers onderhouden hun kennis via intervisie met collega's en permanente bijscholing.

Contacteer ons