Van Coronasteun naar opvang voor Oekraïne: de realiteit van een veranderende sociale dienstverlening

25 april 2022

In onze gesprekken en op het journaal is het alsof “Corona” verandert is naar “Oekraïne”. Van de ene crisis leven we vlot naar de andere. Als adviseurs voor lokale besturen zien we dat deze crisissen de dagelijks werking van een lokaal bestuur zeer sterk beïnvloeden en niet het minst de werking van de sociale dienst.

Deze crisissituaties zorgen voor steeds meer complexe en unieke dossiers bij alle lokale besturen. Daarnaast proberen sociale diensten meer en meer uit hun cocon te komen en outreachend te werken of samen te werken met andere diensten van het lokaal bestuur. Deze horizontale werking van het welzijnswerk zorgt voor opportuniteiten maar ook voor meer werklast & vaak ook werkdruk.

Betere dienstverlening met dezelfde middelen?

Net daarom is het nuttig om aan de hand van een werkvolumemeting uw huidige personeelsbezetting en structuur in kaart te brengen en op te volgen. Met praktijkgerichte tools die u ook achteraf nog toelaten om het werkvolume te bewaken.

Één vaste eenvoudige benchmark is er niet meer, daarom maken we de tool op basis van uw bestuur op, aan de hand van uw systemen en de beleidskeuzes die u wil leggen. Na afloop van de oefening simuleer je eenvoudig hoeveel werkvolume het outreachend werken met zich meebrengt.

Werklast =/= werkdruk, beiden zijn belangrijk voor een goede werking

We gaan in deze oefeningen steeds uit van het individu en gaan enerzijds aan de slag met een werkvolumemeting op basis van dossiers en projecten maar bekijken ook de individuele werkdruk die medewerkers ervaren doorheen de tijd. De draagkracht van medewerkers hangt samen met de competenties, ervaring, … niet iedereen kan dus hetzelfde werkvolume aan.

Antwoord op uw vragen

Aan de hand van een gerichte intaken zorgen we voor een duidelijk plan van aanpak dat zorgt voor een kwalitatieve en kwantitatieve analyse. Structuur, systemen, strategie, … het zijn allen belangrijke en noodzakelijke factor binnen de sociale en welzijnsdienstverlening. Wij beantwoorden vragen als: Hoe is onze organisatie ingedeeld? Zijn de rapporteringslijnen voor iedereen duidelijk? Zijn de dossiers, projecten en administratie logisch verdeeld? Wat is de optimale bezetting voor de maatschappelijk werkers en administratie? En zijn deze wel correct uitgebalanceerd?

Constructief en positief resultaat

 CC Consult is o.a. gespecialiseerd in werkvolumemetingen en veranderingstrajecten. Onze constructieve aanpak betrekt uw medewerkers op alle niveaus. Bovendien hebben onze specialisten concrete ervaring in de openbare sector. Zij leiden uw project in goede banen en streven samen met u naar een positief en motiverend resultaat.

Meer weten?

Maak vrijblijvend een afspraak om te weten wat we voor u kunnen betekenen. Bel Chris De Bock op het nummer 02 363 15 25 of mail naar chrisdebock@ccconsult.be

Waarom kiest u voor CC Consult?

Wij onderscheiden ons door onze specifieke sectorkennis en onze praktijkgerichte aanpak. Onze adviezen zijn gebaseerd op beproefde modellen, maar wij garanderen de praktische toepasbaarheid. Dit bewijzen wij bijvoorbeeld via ons interim-management.
CC Consult bestaat uit een team van organisatie- en HRM-specialisten, die hun deskundigheid getoetst hebben aan concrete ervaring in de (semi-)publieke sector. U spreekt dus met mensen die de publieke sector door en door kennen en die u dankzij deze kennis en ervaring snel oplossingen en advies kunnen aanreiken.

Bij onze managementopdrachten zetten we hooggekwalificeerde interim-managers in voor specifieke functies bij de overheid. De manager wordt bijgestaan door een supervisor die ook inhoudelijk meevolgt. Onze managers onderhouden hun kennis via intervisie met collega's en permanente bijscholing.

Contacteer ons