Fusie en samenwerking

Fusie en samenwerking

CC Consult biedt ondersteuning bij fusies en samenwerking:

CC Consult staat voor een projectmatige aanpak met een sterke betrokkenheid van alle medewerkers.
Open communicatie en respect staan hierbij altijd centraal.
Ons team bestaat uit ervaren specialisten met kennis van zaken, zowel in de breedte als in de diepte.

Fusie, samenwerking en regiovorming: hoe zit het ook alweer? CC Consult schreef een whitepaper over de laatste stand van zaken, voordelen en randvoorwaarden verbonden aan iedere samenwerkingsvorm.

Om de maatschappelijke ontwikkelingen het hoofd te bieden en de eigen bestuurskracht te verhogen, kan u ervoor kiezen om (bepaalde) gemeentelijke opdrachten niet langer op eigen houtje uit te werken.

Of u nu kiest voor thematische samenwerking of voor een verregaande fusie, als externe partner kan CC Consult uw organisatie helpen bij het maken van een weloverwogen keuze!

Instappen in een bovenlokale samenwerking, uw bestaande samenwerkingsverbanden beter benutten of nog bijkomende intergemeentelijke initiatieven uitwerken?
Al uw taken zelf zo goed mogelijk blijven uitvoeren of kijken richting uitbesteding?  

Fuseren met een andere gemeente?
Ook last van keuzestress?! 
Met CC Consult rekent u op een externe partner die samen met u concrete voorstellen uitwerkt, die u helpt knopen doorhakken en die de voorziene projecten mee implementeert.

De administratieve integratie van gemeente & OCMW is een feit! Werkt uw organisatie daarmee in praktijk ook volledig geïntegreerd?
CC Consult denkt met u mee om van de integratie een succes te maken! 

Wij kunnen met u de stand van zaken evalueren en blijven opvolgen.

U kan met CC Consult rekenen op een externe partner die met kennis van zaken een spiegel kan voorhouden, samen met u concrete oplossingen uitwerkt, eventuele knopen helpt doorhakken en waar nodig de voorziene projecten mee helpt implementeren.

Wilt u uw krachten bundelen met een (of meerdere) andere huisvestingsmaatschappij(en)? U bent niet de enige in uw sector. Niet alleen omdat de Vlaamse overheid een minimale schaalgrootte oplegt, een schaalvergroting levert ook aanzienlijke efficiëntiewinst op.

Eender welke aanleiding u heeft om te fusioneren: een louter juridische fusie is zelden voldoende. CC Consult helpt u graag om al uw opportuniteiten maximaal te benutten.
Wij zorgen voor een bestendigde samenwerking die leidt tot een nieuwe, moderne en professionele dienstverlenende organisatie.
Met oog voor draagvlak bij de medewerkers.

Met CC Consult rekent u op een externe partner die samen met u concrete voorstellen uitwerkt, die u helpt knopen doorhakken en die de voorziene projecten mee implementeert.

Tal van sociale huisvestingsmaatschappijen deden al een beroep op CC Consult voor de optimalisering van hun interne werking. Als adviseur en specialist in de begeleiding van organisaties hebben wij een rijke ervaring opgebouwd bij lokale besturen, sociale huisvestingsmaatschappijen, politie- en hulpverleningszones, provinciale besturen en andere sociale organisaties.

Waarom kiest u voor CC Consult?

Wij onderscheiden ons door onze specifieke sectorkennis en onze praktijkgerichte aanpak. Onze adviezen zijn gebaseerd op beproefde modellen, maar wij garanderen de praktische toepasbaarheid. Dit bewijzen wij bijvoorbeeld via ons interim-management.
CC Consult bestaat uit een team van organisatie- en HRM-specialisten, die hun deskundigheid getoetst hebben aan concrete ervaring in de (semi-)publieke sector. U spreekt dus met mensen die de publieke sector door en door kennen en die u dankzij deze kennis en ervaring snel oplossingen en advies kunnen aanreiken.

Bij onze managementopdrachten zetten we hooggekwalificeerde interim-managers in voor specifieke functies bij de overheid. De manager wordt bijgestaan door een supervisor die ook inhoudelijk meevolgt. Onze managers onderhouden hun kennis via intervisie met collega's en permanente bijscholing.

Contacteer ons