Managementondersteuning

Managementondersteuning

Interim-management, managementassistentie en coaching voor lokale besturen

In uw organisatie draait alles rond mensen. Uw dienstverlening is gericht naar mensen, en uw medewerkers zorgen ervoor dat zij de service krijgen die zij verdienen. Zoals in elke organisatie of afdeling kan het gebeuren dat een leidinggevende, verwacht of onverwacht, langere tijd afwezig is. Of dat hij of zij een steuntje in de rug nodig heeft.

Een interim-manager neemt voor een bepaalde periode de functie waar van een directie- of kaderlid of andere leidinggevende in uw organisatie. Bijvoorbeeld wanneer deze langdurig afwezig is. Dankzij de doorgedreven sectorkennis en de flexibiliteit gebeurt dit snel en efficiënt.

Duidelijke afspraken

De uit te voeren taken en verantwoordelijkheden worden op voorhand vastgelegd. De interim-manager heeft een duidelijke focus en werkt doelgericht. Er is regelmatig overleg met de directie, en de interim-manager luistert goed naar en communiceert met de medewerkers.

Gecombineerde functie

Een interim-manager kan verschillende opdrachten combineren. Bij vervanging van bijvoorbeeld de financieel directeur , kan de interim-manager bijkomend de financiering op punt stellen of de personeelsbezetting optimaliseren.

Onafhankelijk advies

Juist omdat de interim-manager niet tot de organisatie behoort, kijkt hij of zij met een open blik naar de dagelijkse realiteit. Betrokkenen communiceren vaak gemakkelijker met iemand die iets verder weg staat. Dit levert waardevolle informatie op en leidt vaak tot  langetermijnoplossingen.

Waarom kiest u voor CC Consult?

Wij onderscheiden ons door onze specifieke sectorkennis en onze praktijkgerichte aanpak. Onze adviezen zijn gebaseerd op beproefde modellen, maar wij garanderen de praktische toepasbaarheid. Dit bewijzen wij bijvoorbeeld via ons interim-management.
CC Consult bestaat uit een team van organisatie- en HRM-specialisten, die hun deskundigheid getoetst hebben aan concrete ervaring in de (semi-)publieke sector. U spreekt dus met mensen die de publieke sector door en door kennen en die u dankzij deze kennis en ervaring snel oplossingen en advies kunnen aanreiken.

Bij onze managementopdrachten zetten we hooggekwalificeerde interim-managers in voor specifieke functies bij de overheid. De manager wordt bijgestaan door een supervisor die ook inhoudelijk meevolgt. Onze managers onderhouden hun kennis via intervisie met collega's en permanente bijscholing.

Contacteer ons