Strategie

Strategische vraagstukken

Kritisch bekijken

Iedere organisatie heeft een doel waarnaar ze streeft. Af en toe is het nodig om dit kritisch te bekijken:

  • Wat willen wij, als organisatie, bereiken?
  • Wat moeten, willen of kunnen wij doen met onze financiële middelen?
  • Wat kunnen wij (extra) aanbieden?
  • Tegen wanneer en tegen welke prijs?
  • Welke maatschappelijke doelen stellen wij voorop? …

Ga samen met ons op zoek naar de doelen, missie en visie van uw organisatie. 

Via CC Consult krijgt u de gepaste ondersteuning binnen de krijtlijnen van het strategisch management.

Een goede missie en visie zijn noodzakelijk voor elke organisatie: missie en visie brengen focus aan en binden medewerkers en klanten.
Het zorgt voor inspiratie, enthousiasme en doelgerichtheid.
Het missie-visie duo vormt samen met gemeenschappelijk gedragen waarden het kloppend hart van iedere succesvolle organisatie.

De missie, visie en waarden worden bepaald door de mensen die deze uitdragen.
Daarom kiezen wij in deze trajecten sterk voor participatie en co-creatie. Wij betrekken de diverse stakeholders om te bepalen welke identiteit de basis vormt voor uw missie, visie en waarden.

Bij beleidsplanning komt het erop neer om op de juiste manier in te spelen op interne en externe uitdagingen. Dat vereist een klare kijk op die alsmaar talrijkere uitdagingen. Een doordachte omgevingsanalyse is daarom cruciaal.

Gestoeld op inzichten in de lokale context, brengt CC Consult uw interne en externe omgeving helder in kaart. Met bijzondere aandacht voor uw stakeholders: medewerkers, burgers, ondernemers …
Want als klant en partner zijn zij van vitaal belang voor de realisatie van uw beleidsprioriteiten.

Een inspirerende nota met vaak verrassende inzichten en verbetervoorstellen vormt het sluitstuk van onze analyse . Een document dat de basis vormt voor uw toekomstige strategie zodat u doordacht kunt anticiperen op de toekomst.

Beleidsplanning betekent keuzes maken. Knopen doorhakken om werk te maken van uw belangrijkste beleidsprioriteiten.

Uw beleidsplan is een cruciaal managementinstrument. Bij het begin van de beleidscyclus definieert het klaar en helder de richting van uw organisatie. Uw meerjarenplan is de leidraad voor uw organisatie en voor uw medewerkers.

CC Consult ontwikkelt samen met u uw doelstellingenkader. Wij helpen u bij de opmaak van uw beleidsplan.

Van diverse beleidsprioriteiten over enthousiasmerende beleidsdoelstellingen naar haalbare actieplannen en concrete acties.

Waarom kiest u voor CC Consult?

Wij onderscheiden ons door onze specifieke sectorkennis en onze praktijkgerichte aanpak. Onze adviezen zijn gebaseerd op beproefde modellen, maar wij garanderen de praktische toepasbaarheid. Dit bewijzen wij bijvoorbeeld via ons interim-management.
CC Consult bestaat uit een team van organisatie- en HRM-specialisten, die hun deskundigheid getoetst hebben aan concrete ervaring in de (semi-)publieke sector. U spreekt dus met mensen die de publieke sector door en door kennen en die u dankzij deze kennis en ervaring snel oplossingen en advies kunnen aanreiken.

Bij onze managementopdrachten zetten we hooggekwalificeerde interim-managers in voor specifieke functies bij de overheid. De manager wordt bijgestaan door een supervisor die ook inhoudelijk meevolgt. Onze managers onderhouden hun kennis via intervisie met collega's en permanente bijscholing.

Contacteer ons