Over ons

Over ons

Lokale besturen

CC Consult vormt binnen de Probis Group het aanspreekpunt voor de lokale overheid.

Begin jaren 90 richtten Luc De Bock en Mich Pompen CC Consult op. 

Sindsdien werken we voornamelijk voor lokale besturen: gemeenten en OCMW’s maar ook intergemeentelijke samenwerkingen, extern verzelfstandigde agentschappen, politie- en hulpverleningszones en sociale huisvestingsmaatschappijen.

Historiek

Snel wordt CC Consult een belangrijke partner voor de begeleiding van gemeenten en lokale besturen op het vlak van organisatieontwikkeling en de opmaak van hun rechtspositieregeling. Organisatiebeheersing, kwaliteitssystemen of algemeen organisatiebegeleiding behoren tot de core business.

Sinds 2015 specialiseert CC Consult zich ook meer en meer naar sociale huisvestingsmaatschappijen en de ruimere publieke sector en sinds 2018 maken we deel uit van de Probis Group (probisgroup.be).

Vandaag kunnen lokale besturen zich door CC Consult op diverse domeinen laten bijstaan bij de ondersteuning van hun personeelsbeleid en de verdere ontwikkeling van hun organisatie.

Wij zorgen ervoor dat uw bestuur en/of organisatie verder kan evolueren naar een moderne, professionele, dienstverlenende organisatie waar klantgerichtheid, efficiëntie en effectiviteit centraal staan.