Partners

Onze partners

CC Consult werkt samen met volgende partners

CC Consult is structurele partner 2019-2021 van de vereniging van directeurs van steden en gemeenten in Vlaanderen.

Poolstok is een aankoopcentrale voor overheidsopdrachten op gebied van personeel en organisatie. Poolstok selecteert dienstverleners op basis van wetenschappelijk onderbouwde criteria en bewaakt het proces en de kwaliteit.

CC Consult werkt voor de Juridische Ondersteuning en Permanente Begeleiding onder de naam CC Consult samen met Jurplus (voorheen CC JOPB).

CC Consult werkt voor specifieke juridische vragen samen met Wim Rasschaert en zijn
team.

CC Consult werkt samen met Public Minds voor dataanalyse en tevredenheidsmetingen