Vergelijk Je Gemeente - Dienstenindeling

Hoofdmenu

Alvorens je kan deelnemen aan Vergelijk Je Gemeente, dient er een sjabloon worden ingevuld met personeelsgegevens. Dit wordt meestal afgesproken en gecoördineerd met jullie personeelshoofd. Als je je op deze pagina bevindt, is de kans dus groot dat deze informatie ondertussen aangeleverd werd. 

Ter herinnering wordt hier een overzicht gegeven van de wijze waarop de verschillende diensten in Vergelijk Je Gemeente worden ingedeeld. Omdat elk bestuur uniek is, moet er een bepaalde standaardisering worden gecreëerd om vergelijking mogelijk te maken. Dit doen wij door de dienstverlening van lokale besturen op te delen in drie categorieën: Domein, Cluster & Dienst. Er zijn vier domeinen, die de gemeentelijke dienstverlening heel algemeen omvatten. Zo is domein “Mens” de persoonsgebonden dienstverlening, domein “Ruimte” voor ruimtegebonden dienstverlening, domein “Ondersteunende diensten” voor diensten die het bestuur zelf draaiende houden, en als laatste domein “Ouderenzorg” voor de woonzorgcentra (indien van toepassing). De domeinen worden daarna verder opgedeeld in clusters, die de grote thema’s vervatten in de verschillende domeinen. Als laatste worden deze clusters dan opgedeeld in de verschillende diensten. 

Nadat een bestuur de ingevulde personeelslijst naar ons doorstuurt, wordt die door ons verwerkt. Wij proberen dan elke werknemer zo specifiek mogelijk toe te kennen aan een dienst, cluster en domein op basis van de beschikbare informatie. Belangrijk is dat we hier kijken naar het specifieke takenpakket van de werknemer, en niet naar de dienst waaronder het binnen het bestuur wordt onderverdeeld. Anders zou benchmarking praktisch onmogelijk zijn. Het kan echter wel zijn dat we een dienst, cluster of zelfs domein volledig leeglaten. Dit gebeurd enkel als een werknemer vb. binnen een cluster bij verschillende diensten werkt, en diens VTE niet kan worden opgesplitst per dienst. Daarnaast is het dus ook mogelijk dat dit wel kan worden gekwantificeerd, dan wordt de werknemer uitgesplitst vb. 30% bij Burgerzaken, en 70% bij het Lokaal Dienstencentrum. Bij het verzenden van de inloggegevens, geven we ook de volledig verwerkte personeelslijst terug. Hierin kunnen jullie deze informatie gaan opzoeken als jullie interesse hebben in waar een specifieke medewerker net bij geplaatst is. Indien u een vraagt hebt over, of niet akkoord bent met een specifieke toekenning, dan mag u ons altijd een vraag tot aanpassing sturen naar vjg@ccconsult.be

Hieronder vindt u de indeling:

DOMEIN

CLUSTER

DIENST

OuderenzorgWoonzorgcentraWoonzorgcentra
MensBurger en welzijnBurgerzaken
Buitenschoolse kinderopvang
Kinderdagverblijf
Lokaal dienstencentrum (LDC)
Samenleven
Sociale dienst
Thuiszorg
Vrije tijdBibliotheek
Cultuur
Erfgoed
Evenementen
Jeugd
Sport
Toerisme
OnderwijsGemeentelijk onderwijs
Kunstacademie (Muziek, woord, dans en beeld)
RuimteOntwikkeling publieke ruimtePubliek groen
Publieke gebouwen
Publieke weginfrastructuur
Omgevingsbeleid en vergunningenRuimtelijke ordening en omgeving
Lokale economie
Milieubeleid, duurzaamheid en klimaat
Mobiliteit en verkeer
Onderhoud en beheer publieke ruimteGroen en begraafplaatsen
Netheid en wegenissen
Onderhoud patrimonium
Recyclagepark
Ondersteunende dienstenCommunicatie en dienstverleningCentraal onthaal en snel balie
Communicatie
Financiën, aankoop en contractbeheerAankoop
Financiën
Verzekeringen
Informatiebeheer en digitaliseringArchief
GIS
ICT
Informatieveiligheid en GDPR
Secretariaat
Personeel en organisatiePersoneel
Strategische cel
PoetsPoets
Preventie en veiligheidGemeenschapswacht
IDPBW
Noodplanning