Organisatieontwikkeling

Organisatieontwikkeling

We groeien mee

Uw organisatie is continu in beweging om uw dienstverlening te verbeteren.
CC Consult groeit met u mee, in kleine en grote veranderingen.

Samen met u werken wij een goed organisatiebeheerssysteem uit. CC Consult is uw partner om een of meerdere diensten onder de loep nemen met een audit of werkvolumemeting.

CC Consult biedt ondersteuning bij de ontwikkeling van een organisatie:

De administratieve integratie van gemeente & OCMW is een feit!
Werkt uw organisatie daarmee in praktijk ook volledig geïntegreerd? CC Consult denkt met u mee om van de integratie een succes te maken!
Wij kunnen met u de stand van zaken evalueren en blijven opvolgen.

U kan met CC Consult rekenen op een externe partner die met kennis van zaken een spiegel kan voorhouden, samen met u concrete oplossingen uitwerkt, eventuele knopen helpt doorhakken en
waar nodig de voorziene projecten mee helpt implementeren.

Een organisatie wordt continu uitgedaagd om haar werking te optimaliseren.
Een goed organisatiebeheersysteem geeft u inzicht in uw sterktes en verbeterpunten.
Dankzij dit inzicht kan u concrete stappen zetten in de professionalisering van uw werking.

Organisatiebeheersing is een langetermijndoelstelling.
Na de uitwerking van de basis moet u bepaalde acties opvolgen, voortdurend of op bepaalde tijdstippen:

  • Een periodieke zelfevaluatie op basis van de acht bouwstenen die de sterktes en de
    verbeterpunten van uw organisatie bloot leggen.
  • Een concreet implementatieplan met verbeterprojecten.
  • Jaarlijkse rapportering. Dit jaarrapport licht de gerealiseerde verbeteringen en geplande
    projecten toe.

De verwachtingen van lokale besturen lopen de laatste jaren steeds hoger op.
Zowel van de overheid als van de burger. Daarom is een goed functionerende interne organisatie een noodzaak.  Als lokaal bestuur staat u voor de permanente uitdaging uzelf in vraag te stellen en systematisch te verbeteren. 

CC Consult begeleidt u graag om aan de verwachtingen te voldoen en de verbeteringen te realiseren.
Wenst u te weten waar uw organisatie staat ten opzichten van de goede praktijken in de sector?
Kan een frisse blik, met kennis van zaken, uw organisatie dat tikkeltje extra bieden om de verandering in te zetten?
Heeft uw organisatie nood aan een kritische doch constructieve analyse eens om de paar jaar?

CC Consult ontwikkelde specifiek voor lokale besturen een ruime kennis in onderzoeksmethodieken die passen bij uw vraag en organisatie.
Samen met u en uw medewerkers belichten we uw organisatie kritisch en werken we in samenspraak steeds een realistisch plan uit op maat van de uitdagingen van het bestuur.

Uw medewerkers zijn de motor van uw organisatie.
Inzicht in uw personeelsbehoeften is daarom noodzakelijk om uw beleidsdoelstellingen te halen en om een goede dienstverlening te garanderen.
De integratie van gemeente en OCMW, de start van de nieuwe legislatuur, de opmaak van de strategische meerjarenplanning … Het heeft allemaal invloed op uw organisatie en op uw
personeelsplanning.

Samen analyseren we de factoren en verwerken we deze in een meerjarenplan dat de leidraad van de personeelsplanning is een unieke tool die ons hierbij helpt is onze digitale benchmark van personeelsbezettingen bij lokale besturen: www.vergelijkjegemeente.be, een database van meer dan 120 andere lokale besturen. 

Neem snel een kijkje en vraag je gratis demologin aan.

Als lokaal bestuur bent u continu in ontwikkeling.
U wordt steeds vaker aangespoord om anders te denken en te werken. Verandering maakt ondertussen deel uit van uw dagelijkse realiteit.
CC Consult is ervan overtuigd dat verandering alleen succesvol is, als mens en organisatie samen veranderen.

Om een verandering in goede banen te leiden en om gerichte keuzes te maken, doen lokale besturen  dikwijls een beroep op een externe partner.
De adviseurs van CC Consult nemen graag een of meerdere rollen in uw organisatie op. Als organisatieadviseur, projectmanagerveranderingsmanager of interimmanager begeleiden we uw organisatie door de vraagstukken in de verandering. door aandacht voor een transparante communicatie en de creatie van betrokkenheid kunnen we de weerstand structureel wegwerken of beperken.
Zo bereiken we samen met uw organisatie efficiënt en effectief de gewenste veranderingen.

Wat is de optimale bezetting voor uw organisatie?
Vele lokale besturen zijn hiernaar op zoek. De beste manier om erachter te komen, is aan de hand van een werkvolumemeting.

CC Consult is gespecialiseerd in het meten en bepalen van de werklast binnen lokale besturen. Onze constructieve aanpak betrekt uw medewerkers op alle niveaus. Onze praktijkgerichte tools, op maat van elke dienst van uw organisatie, laten toe dat u ook na de studie het werkvolume kan bewaken.

CC Consult heeft reeds tal van organisaties begeleid op vlak van werkvolumemetingen.
Centraal staat een projectmatige aanpak met een sterke betrokkenheid van alle medewerkers. Ons team bestaat uit specialisten met ervaring en kennis van zaken.

We werkten specifieke modellen uit voor administratieve diensten, sociale diensten en technische diensten van gemeenten.

Via onze online tool “Vergelijk je gemeente” vergelijk je eenvoudig jouw personeelsbezetting met deze van meer dan 100 gemeenten en steden.
Via een overzicht van de belangrijkste kerngetallen van de verschillende beleidsdomeinen
benchmark je zelf eenvoudig dienst per dienst.

Vergelijk jouw organisatie op www.vergelijkjegemeente.be

Een klantgerichte, toegankelijke en efficiënte dienstverlening in lokale besturen is een permanente doelstelling. Maar wat betekent dit precies en hoe kan u dat in de praktijk best realiseren? Hoe kan de dienstverlening blijvend inspelen op de hedendaagse tendensen, noden en verwachtingen? En welke impact heeft dit alles op de interne organisatie?

Waarom kiest u voor CC Consult?

Wij onderscheiden ons door onze specifieke sectorkennis en onze praktijkgerichte aanpak. Onze adviezen zijn gebaseerd op beproefde modellen, maar wij garanderen de praktische toepasbaarheid. Dit bewijzen wij bijvoorbeeld via ons interim-management.
CC Consult bestaat uit een team van organisatie- en HRM-specialisten, die hun deskundigheid getoetst hebben aan concrete ervaring in de (semi-)publieke sector. U spreekt dus met mensen die de publieke sector door en door kennen en die u dankzij deze kennis en ervaring snel oplossingen en advies kunnen aanreiken.

Bij onze managementopdrachten zetten we hooggekwalificeerde interim-managers in voor specifieke functies bij de overheid. De manager wordt bijgestaan door een supervisor die ook inhoudelijk meevolgt. Onze managers onderhouden hun kennis via intervisie met collega's en permanente bijscholing.

Contacteer ons