Advies en begeleiding voor zorg en welzijn > organisatieontwikkeling

Naar de kern van jouw uitdagingen en een nog hoger niveau

Wil je je zorgteams of welzijnsmedewerkers naar een nog hoger niveau brengen? Dan helpen wij jouw organisatie te ontwikkelen in de kern van haar werking.

Hoe we dat doen? Met bewezen en onderbouwde technieken op vlak van project-, veranderings- en procesmanagement. Zowel voor de harde als de zachte kant van verandering.

En met adviseurs voor elk type traject en ieder organisatieniveau.

Veranderingsbegeleiding

De zorg- en welzijnssector verandert snel. Ook jouw organisatie en medewerkers passen zich voortdurend aan.

Maar verandering is moeilijk, intensief en kan bedreigend overkomen. Het gaat tenslotte om een aanpassing van je organisatiecultuur.

Wij begeleiden jouw organisatie om van elke verandering een verbetering te maken. Dat doen we met een doordachte aanpak op maat van jouw organisatie en medewerkers.

De essentie van deze aanpak vatten we samen in 5 punten:

 • duidelijk doel;
 • goede communicatie;
 • behapbaar begin;
 • betrokkenheid en verankering;
 • engagement en volharding.

Organisatiecultuur en teamontwikkeling

Zijn je missie en visie duidelijk? Maakte je de juiste strategische keuzes? En kent elke medewerker zijn taak? Dan loopt alles in je zorg- en welzijnsorganisatie geolied.

Neen? Dan heb je misschien een cultuurprobleem. Jouw medewerkers vereenzelvigen zich dan te weinig met de waarden van jouw organisatie.

De gevolgen daarvan kunnen groot zijn:

 • Je medewerkers voelen zich niet goed;
 • er heerst een onveilige werksfeer;
 • je medewerkers en teams groeien niet;
 • je realiseert je strategie en behaalt je doelstellingen niet.  


Je organisatiecultuur is dé basisvoorwaarde voor succes. Onze cultuurtrajecten zetten je opnieuw op weg.

Menso

Ben je op zoek naar een bruikbaar en compleet model waarmee jij je organisatie naar een hoger niveau kan tillen?

Menso is hét kwaliteitsmodel voor zorg- en welzijnsorganisaties in Vlaanderen.

Het doel van dit model? Kwaliteit optimaliseren, een permante verbetercultuur en een mensgerichte visie realiseren waarin dialoog en communicatie centraal staan.

Hoe we dat doen? Door in co-creatie en vanuit gelijkwaardigheid aandachtspunten te identificeren en prioriteiten te stellen in de aanpak ervan. Onze Menso-coaches helpen jou en je organisatie graag verder om tot duurzame kwaliteit te komen.

Kwaliteitsbeleid

Als zorg- en welzijnsorganisatie is kwaliteit voor cliënten, medewerkers en andere betrokkenen je eerste doel.

Een geïntegreerd kwaliteitsbeleid, dat raakt aan alle aspecten van je organisatie, is dus noodzakelijk.

Wij ontwerpen en interpreteren het samen met jou, met aandacht voor wet- en regelgeving. Of je nu betere structuren, nieuwe procedures of vlotte verandertrajecten wil.

We doen dat op maat, steeds vanuit expertise en open communicatie en altijd pragmatisch.

Proces en lean management

Moet jouw zorg- en welzijnsorganisatie vaak meer doen met minder? Hoe behoud jij dan het evenwicht tussen een focus op je klanten én aandacht voor de werkdruk bij je medewerkers?

Heb je al eens aan LEAN management gedacht? Samen met jou bekijken we:

 • Hoe jij een duurzame focus kan houden op je klant en de meerwaarde die je voor hem biedt.
 • Waar en hoe we verspillingen en niet-waarde-toevoegende activiteiten kunnen schrappen.
 • Een laagdrempelige verbetercultuur kunnen introduceren.


Wat levert dit op voor jou?

 • Meer klantgerichtheid;
 • Minder tijdverspilling en werkdruk;
 • Voortdurende optimalisering.

Projectmanagement

Heb je soms het gevoel dat er iets in je zorg- of welzijnsorganisatie niet werkt? Kan je het probleem moeilijk identificeren of weet je niet hoe het precies anders moet?

Met onze jarenlange ervaring en expertise in projectmanagement helpen wij jouw projecten slagen.

Hoe we dat doen?

 • We brengen structuur aan in je aandachtspunten.
 • We stellen prioriteiten.
 • We begeleiden je in alle fases van projectmanagement, van start en vlucht tot landing.
 • Als coördinator zetten wij jouw experten in beweging.

BelRAI

BelRAI is het nieuwe beoordelingsinstrument voor de zorg- en welzijnssector. Vlaamse woonzorgcentra en thuiszorgdiensten moeten vanaf 1 juni 2023 gestart zijn met BelRAI.

Probis is door de Vlaamse overheid erkend als BelRAI-expertisecentrum.

Dat betekent dat wij jouw medewerkers een praktijkgerichte opleiding geven. Bovendien begeleiden onze BelRAI-experten je bij de implementatie van het instrument in jouw organisatie, zowel via opleidingen voor BelRAI-trainers als indicatiestellers. De kennis en vaardigheden houden we op peil via onze jaarlijkse intervisies.

Succesvolle cases in de kijker

Onze referenties

Jouw eerste stap naar een hoger niveau

Ben je op zoek naar een partner die je zorgteams of welzijnsmedewerkers doet groeien?

Die begeleid bij verandering, project- en LEAN management, kwaliteitsbeleid en meer? Neem snel contact op en zet vandaag al de stap naar een hoger niveau.

Advies en begeleiding voor de publieke sector > organisatieontwikkeling

Naar de kern van jouw uitdagingen en een hoger niveau

Wil jij je teams en medewerkers naar een hoger niveau brengen? Dan helpen wij jouw organisatie te ontwikkelen in de kern van haar werking.

Hoe we dat doen? Met bewezen en onderbouwde technieken op vlak van project-, veranderings- en procesmanagement. Zowel voor de harde als de zachte kant van verandering.

En met adviseurs voor elk type traject en ieder organisatieniveau.

Veranderingsbegeleiding

De publieke sector verandert snel. Ook jouw organisatie en medewerkers passen zich voortdurend aan.

Maar verandering is vaak moeilijk, intensief en kan bedreigend overkomen. Het gaat tenslotte om een aanpassing van je organisatiecultuur.

Wij begeleiden jouw organisatie om van elke verandering een verbetering te maken. Dat doen we met een doordachte aanpak op maat van jouw organisatie en medewerkers.

De essentie van deze aanpak vatten we samen in 5 punten:

 • duidelijk doel;
 • goede communicatie;
 • behapbaar begin;
 • betrokkenheid en verankering;
 • engagement en volhouding.

Organisatiecultuur en teamontwikkeling

Zijn je missie en visie duidelijk? Maakte je de juiste strategische keuzes? En kent elke medewerker zijn taak? Dan loopt alles in je organisatie vlot.

Toch niet? Dan heb je misschien een cultuurprobleem. Jouw medewerkers vereenzelvigen zich dan te weinig met de waarden van jouw organisatie.

De gevolgen daarvan kunnen groot zijn:

 • Je medewerkers voelen zich niet goed;
 • er heerst een onveilige werksfeer;
 • je medewerkers en teams groeien niet;
 • je realiseert je strategie en behaalt je doelstellingen niet.

Je organisatiecultuur is dé basisvoorwaarde voor succes. Onze cultuurtrajecten zetten je opnieuw op weg.

Organisatiebeheersing

Als organisatie komt het er meer dan ooit op aan om de juiste dingen juist te doen. Een goede organisatiebeheersing geeft je hierbij de nodige inzichten. Organisatiebeheersing en organisatieontwikkeling worden vaak in één adem genoemd.
Probis is jouw partner bij het uitrollen van een gedragen en haalbaar organisatiebeheersingssysteem.

We stemmen onze ondersteuning af op de noden van jouw organisatie: een periodieke zelfevaluatie, een praktisch implementatieplan, een jaarlijkse rapportering, …

Jij zit aan het stuur, wij zorgen voor begeleiding op maat!

Dienstverleningsconcept

Een klantgerichte, toegankelijke en efficiënte dienstverlening: daar sta je als organisatie graag garant voor. Maar wat betekent dit precies en hoe realiseer je dat als de verwachtingen en noden veranderen?

Probis begeleidt jou graag bij het optimaliseren van je dienstverleningsconcept.

Wat kunnen wij doen voor jou?

 • formuleren van een visie;
 • opmaken van een producten- en dienstencatalogus;
 • afstemmen van de infrastructuur op je nieuwe concept;
 • het operationeel organiseren ervan;
 • faciliteren van verandering;
 • digitaliseren van je diensten.

Wat levert het jou op? Een hedendaags en vraaggestuurd dienstverleningsmodel.

Proces en LEAN management

Moet jouw organisatie vaak meer doen met minder? Hoe behoud jij dan het evenwicht tussen een focus op je klanten én aandacht voor de werkdruk bij je medewerkers?

Met LEAN-management houd je duurzaam de focus op:

 • hoe jij een duurzame focus kan houden op je klant en de meerwaarde die je voor hem biedt;
 • waar en hoe we verspillingen en niet-waarde-toevoegende activiteiten kunnen schrappen;
 • hoe je een laagdrempelige verbetercultuur kan introduceren.

Wat levert dit op voor jou?

 • Meer klantgerichtheid;
 • minder tijdverspilling en werkdruk;
 • voortdurende optimalisering.

Projectmanagement

Heb je soms het gevoel dat er iets in je organisatie niet werkt? Kan je het probleem moeilijk identificeren of weet je niet hoe het precies anders moet?

Met onze jarenlange ervaring en expertise in projectmanagement bieden we oplossingen voor deze vragen en helpen wij je projecten slagen.

Hoe we dat doen?

 • We brengen structuur aan in je aandachtspunten.
 • We stellen prioriteiten.
 • We begeleiden je in alle fases van projectmanagement, van start en vlucht tot landing.
 • Als coördinator zetten wij jouw experten in beweging.

Lerend Netwerk Organisatiebeheersing en –Ontwikkeling

Ben jij in jouw organisatie bezig met organisatiebeheersing, kwaliteitsmanagement of strategie? Ervaar je soms ook de nood om even over het muurtje te kijken?

Stap dan mee in ons Lerend Netwerk Organisatiebeheersing en –Ontwikkeling!

Je treft er collega’s die, net als jij, in de weer zijn met organisatiebeheersing. Kennis delen en elkaar inspireren staan centraal in ons netwerk. Je vindt een klankbord, leert van goede praktijken en ontdekt nieuwe, prikkelende ideeën die je kan meenemen naar jouw eigen organisatie.

Zo kan je in jouw bestuur organisatiebeheersing en –ontwikkeling naar een hoger niveau tillen!

Succesvolle cases in de kijker

Onze referenties

Jouw eerste stap naar een hoger niveau

Ben je op zoek naar een partner die je teams of medewerkers doet groeien? Die begeleidt bij verandering, project- en LEAN management, kwaliteitsbeleid en meer?

Neem snel contact op en zet vandaag al de stap naar een hoger niveau.